Storytellingsværktøj

::Carsten Islington - pausefiskentertainer - foredrag::

Storytelling er hot som aldrig før. Historier er ikke længere forbeholdt børn; i dag er det lige så meget et strategisk ledelsesværktøj, som virksomhederne har taget til sig. Men hvorfor er det en fordel for organisationer at beskæftige sig med storytelling?

Historier som strategisk ledelsesværktøj
Søren Emborg Bejder og Carsten Islington, der sammen har grundlagt virksomheden Corporate Tellers, og som underviser i for Mannaz, har stor erfaring med at inkorporere historiefortælling i organisationer: ”Storytelling er et værktøj, som organisationens ledelse med fordel kan bruge både internt og eksternt. Ved at fortælle historier kan ledelsen formidle vision, mission og værdier på en relativ enkel, men samtidig effektiv måde. Herved får de ofte tvetydige og abstrakte begreber både indhold og mening, som den enkelte medarbejder, kunde m.v. kan relatere til”, fortæller Søren Emborg Bejder.

Som ledelsesværktøj bliver historiefortælling yderst relevant eksempelvis i skabelsen af en fælles identitetsfølelse i organisationen eller til at gøre ledelsens strategier håndgribelige og virkelighedsnære for den enkelte medarbejder. Ved at ledelsen fortæller historier om organisationens arv eller om dens produkter, knytter modtageren konkrete billeder og oplevelser til organisationens navn og produkter og kan på den måde differentiere organisationen eller produktet fra konkurrenternes.

”Væsentligt er det dog, at alle de forskellige historier støtter hinanden og udspringer af organisationens grundlæggende historie. Det nytter ikke, at man i marketingafdelingen opdigter en god historie om organisationen for at profilere sig på en bestemt måde; strategierne skal efterleves. Både omverdenen og medarbejdere vil hurtig finde ud af, at det er et markedsføringstrick, hvilket vil virke modsat hensigten. Så står organisationens troværdighed på spil”, siger Søren Emborg Bejder.

Skab billeder
”Hemmeligheden” bag storytelling er, at man aktiverer modtagerens sanser og derigennem får en langt bedre gennemslagskraft. ”Når vi får fortalt historier, bliver fortællingen omsat til indre billeder, som vi forsøger at skabe mening ud fra. I denne proces er det derfor vigtigt, at historien tilpasses efter modtageren, så han/hun kan relatere den til sin egen virkelighed”, udtaler Carsten Islington.

”Ved at skabe billeder hos modtageren er sandsynligheden for, at historien huskes, også langt større, end hvis man præsenterer rene facts. Hvis modtageren føler, at den fortalte historie ”passer ind” i hans/hendes virkelighedsbillede, er han/hun også mere tilbøjelige til at opfatte historien som sand”, fortsætter Carsten Islington.

Storytelling bliver derfor mere end ”bare” at fortælle en historie. Fortællingen må indeholde både en ydre og en indre historie, hvor den indre historie indeholder en morale eller nogle læringspunkter. Carsten Islington pointerer: ”Vi kender alle H.C. Andersens eventyr om ”Den lille pige med svovlstikkerne”. Men eventyret handler om mere end en stakkels pige, der dør pga. fattigdom. Den ønsker samtidig at belære modtageren om, hvad griskhed og egoisme kan føre med sig. Lederen må derfor nøje gennemtænke historien, så dens budskab bidrager til det ønskede formål, samtidig med, at den skal appellere til modtagerne”.

Historiefortælling som et håndværk
At fortælle eller at få fortalt historier har vi alle prøvet mange gange både som barn og som voksen. Men at blive en god historiefortæller kræver øvelse og teknik. ”Det er som at give en person en kogebog og sige: ”Nu er du kok”. Man skal først lære og øve håndværket, før man rigtig kan anvende det”, fortæller Søren Emborg Bejder.

Men at fortælle historier handler også om at være åben og anvende ens mere kreative side. Carsten Islington supplerer: ”Man må se øvelsen til at blive historiefortæller som et personligt udviklingsforløb. Først og fremmest skal man til at tænke i billeder og lære at formidle i billeder. Hvem taler jeg til, og hvad ønsker jeg med historien”.

Storytelling er altså langt fra en hurtig genvej til succes. Det er en disciplin, som både skal udforskes og læres, før den giver resultater. ”Sidst, men ikke mindst, drejer det sig om at finde historierne i organisationen og at få dem fortalt, så modtageren kan skabe mening af dem. Gennem historierne har lederen mulighed for at skabe et fælles sprog, som gør abstrakte management-begreber menneskelige”, afslutter Carsten Islington.
Læs mere her: ::Carsten Islington - pausefiskentertainer - foredrag::

Relaterede emner:

Anna - Lotte - fredagsbiograf - børnetv
Arbejdsglædehumorist
Barndomsrapper
Borgerbetjening - stat-region-kommune - offentligt ansatte
Daruding Pittborg, businesspersonalfinanceplanning - 1914.2017
Erlingos Bonative, lateralcreativethinking
Etikette - Foredragsvirksomhed.dk
Fabionolas Dakento, leadingfemaleentrepreneur
Fleksibilitetssamarbejde - kommunikationserhvervsliv
Gak gakhumor
Governanceinsuranceforefront
Greatersalesandprofits – foredrag
Grenseflytning
Gruppemobbingterror
Gunnardos Blikington, eminenthistorian - 1918.2017
Haiti fodbold trænergerning
Henningston Bochinsky, corporatepracticesconduct - 1919.2017
:.0402.4568 - Helle Asmild - has-mb-09.:
Imageskuespiller
Janpetro Parstonides, economicconsultant
Jobbahumor
0409.0189 - Kamma Bidstrup
Kommunikationeffektforøgelse
:.0408.4106 - Lars Thodberg Bertelsen.:
Livsstilsmotion - meditationsterapi
Matlagningsinspiratör
Mediaträning - Presentationsteknik - Talarträning - Kroppsspråk
:.0407.1916 - Niels Bekkevold.:
Olpeter Petingston, marketingmusicexpert - 1912.2017
Patrickano Wilburinck
:.0405.3128 - Poul Holm Bangsgaard-phba-mb-09.:
:.0403.3751dk - Rabih Azad-Ahmad - raah-mb-09.:
Selvpræsentation - gennemslagskraft
Storytellingsværktøj
Timbertheateractors
Yatzy hyggesamvær