Gruppemobbingterror

Det er 3 hovedaspekt ved mobbing:

At «Lise» snakker nedsettende om «Berit» til «Kari» som igjen er med på denne nedsettende snakkingen om «Berit» = Ujevnt styrkeforhold: 2 mot 1
(At «Lise» sier noe stygt til «Berit» er ikke nok til å kalle det mobbing = Jevnbyrdig styrkeforhold: 1-1

At denne skittkastingen er vedvarende - pågår over tid.

At plagingen har en psykisk eller fysisk dimensjon

Generelt taler forskningen for at ca 10% av elevmassen er utsatt for alvorlig plaging som kan betegnes som mobbing.

Forekomsten av antisosial adferd er der de voksne ikke er: på nettet, bak skuret, i dusjen/skolegarderoben

Grunnen til at voksne er de siste som kommer inn i bildet, er at tanken hos de unge er «hvis jeg forteller det så blir det verre!» Og, ja, det blir kanskje verre før det blir bedre.

En nyere undersøkelse antyder at så mye som 60% av barn og unge utsettes for digital mobbing.
Jentene er her minst på høyde med gutta!

Foreldre må hjem og inn på Facebook. 2 grunner til at voksne skal være venn med ungene på Facebook er:

Å være «redaktør», ha en oversikt over hva som skjer i de unges «usynlige verden»

For å involvere oss med de unge, vise at vi bryr oss om hva de holder på med.

Forskning viser at hva som skaper «snille barn» (unger med empati og samarbeidsevner) - er igjen hovedsaklig - foreldrene. Foreldre er rollemodeller. Konfliktnivået i hjemmene er høyere enn før. Det krangles og snakkes mye nedsettende foreldre i mellom og om andre i norske hjem. Mao.hvordan vi foreldre snakker til hverandre og om andre, blir kopiert av ungene!

Når det gjelder digital mobbing blir her grepet strammet til i det norske rettsvesenet. Vi har i dag en dom av nyere dato der noen jenter hadde lagt ut noen kompromitterende bilder av venninna si på nettet. De fikk ubetinga fengsel. Dette skal statuere et eksempel på hvor alvorlig det er med digital mobbing og utlevering av andre!

Forskningen peker på 3 hovedgrunner til den økende digitale mobbingen:

I den moderne heimen er det mer uro og høyere konfliktnivå enn noen gang før.

Mediesituasjonen med økt eksponering for vold i alle sammenhenger

Mangelfullt foreldretilsyn/involvering i ungene sine

De familiene som klarer seg best, er de som er gode på beslutninger - har en klar og tydelig organisasjon i heimen.

Eksempel på digital mobbing er «HAT GRUPPER». Hansen Riise sto selv oppi en slik situasjon, der ei modig jente turte å melde fra. Torsdag var det «Slå-Johan-dagen». I løpet av den dagen blei «Johan» slått og daska til fra utallige medelever. Han ble helt utpsyka av denne «terroren». Skolen klarte heldigvis, takket være gode medarbeidere på data - å identifisere 4-5 elever som sto bak kampanjen. Disse ble utestengt fra skolens nett i 3 måneder. Denne straffen svei hardt og traff overgriperne på hjemmebane. Ettertida viste også at det ble slått såpass kraftig ned på overgrepet hadde en oppdragende funksjon. Det viktigste er ikke hva man sier, men hva man gjør, at det vises handlekraft. Ei jente sa i ettertid: «Jeg er så glad for at de voksne nå har skjønt at slike hatgrupper eksisterer.»

Foreldre er generelt sett for redde for å blande seg borti ungenes liv.

Unnfallenhet er et mye større overgrep enn overvåking!

Modne foreldre lar seg ikke avvise av ungene sine.

Gull, sølv og bronse i barneoppdragelsen:

Gull: Barmhjertighet, medfølelse med andre

Sølv: Aggresjonskontroll! Ungene må lære seg å trå på bremsa. Særlig FAR må være rollemodell her, fordi dette i særlig grad gjelder gutter og menn.

Bronse: Et positivt selvbilde! Unger som ikke er glad i seg selv, kan heller ikke bli glad i andre.

Hvordan kan vi hjælpe hinanden til effektivt at skabe en åben, varm og glædesfyldt skole eller arbejdsplads, hvor værdigheden er i top?
Læs mere her: :.Lars Bom.: Lyt til hinanden og sig nej til mobning

Relaterede emner:

Anna - Lotte - fredagsbiograf - børnetv
Arbejdsglædehumorist
Barndomsrapper
Borgerbetjening - stat-region-kommune - offentligt ansatte
Daruding Pittborg, businesspersonalfinanceplanning - 1914.2017
Erlingos Bonative, lateralcreativethinking
Etikette - Foredragsvirksomhed.dk
Fabionolas Dakento, leadingfemaleentrepreneur
Fleksibilitetssamarbejde - kommunikationserhvervsliv
Gak gakhumor
Governanceinsuranceforefront
Greatersalesandprofits – foredrag
Grenseflytning
Gunnardos Blikington, eminenthistorian - 1918.2017
Haiti fodbold trænergerning
Henningston Bochinsky, corporatepracticesconduct - 1919.2017
:.0402.4568 - Helle Asmild - has-mb-09.:
Imageskuespiller
Janpetro Parstonides, economicconsultant
Jobbahumor
0409.0189 - Kamma Bidstrup
Kommunikationeffektforøgelse
:.0408.4106 - Lars Thodberg Bertelsen.:
Livsstilsmotion - meditationsterapi
Matlagningsinspiratör
Mediaträning - Presentationsteknik - Talarträning - Kroppsspråk
:.0407.1916 - Niels Bekkevold.:
Olpeter Petingston, marketingmusicexpert - 1912.2017
Patrickano Wilburinck
:.0405.3128 - Poul Holm Bangsgaard-phba-mb-09.:
:.0403.3751dk - Rabih Azad-Ahmad - raah-mb-09.:
Selvpræsentation - gennemslagskraft
Storytellingsværktøj
Timbertheateractors
Yatzy hyggesamvær